Slöjdmagasinet blogg

Fönster

Bok: Fönster.

Köp av Slöjdmagasinets samarbetspartners:

Obs! Med reservation för att titeln kan vara tillfälligt slut eller slutsåld!

Erfarenheterna av trä som byggnadsmaterial är goda, fler hundraåriga byggnader finns fortfarande bevarade i gott skick. Denna skrift redovisar synsätt och krav som bör ställas på trä för restaureringsarbeten av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Skriften behandlar furu men är till stora delar giltig även för andra träslag.

Fönster är idag särskilt utsatta vid ombyggnader, renoveringar och energiförbättrande åtgärder. Nitför ofta byts de slentrianmässigt mot nya som inte är anpassade till byggnadens arkitektur. De utbyten som skett under senare år har ofta förfulat fasaderna och, vi har uppenbara problem med att ersätta gamla fönster med nya som håller lika bra.

Under olika stilepoker har fönster utformats på olika sätt. De kan ha ett estetiskt egenvärde som vissa rikt utformade fönster eller ett värde som en integrerande del i en samstämd fasad gestaltning. Även till synes enkelt utformade fönster kan vara viktiga inslag i fasaden. Också fönstrens tekniska utförande har skiftat genom tiderna. Äldre fönster har för det mesta hög kvalitet. Det finns många exempel på mer än hundra år gamla fönster som alltjämt är i gott skick.

När fönster skall underhållas och repareras måste hänsyn tas till såväl deras utseende som tekniska utförande. I synnerhet gäller detta fönster på kulturhistoriskt värdefulla byggnader, vilka bör bevaras som vittnesbörd om sin tids byggnads skick. Det är viktigt att undvika onödiga ingrepp i fönstret och spara så mycket som möjligt av dess originaldelar. Reparationer, kompletteringar och eventuella rekonstruktioner bör nära anpassas till det befintliga fönstrets utförande.

Syftet med denna skrift är att ge information om hur fönster från olika tider har varit utförda och hur de kan underhållas och kompletteras. Råden i skriften inriktas på åtgärder som är måttliga och anpassade till fönstrets konstruktiva uppbyggnad. Virkesval, hopfogning, beslagning och målnings behandling beskrives i detalj. Genom konkreta exempel visas hur fönster alltifrån 1700-talet fram till 1930-talet har varit utförda och hur de har renoverats.

Kloka ord
Om mig

Mitt namn är AnneSofie Ampén och är mer känd som ”AnneSofie med Slöjdmagasinet”. För över 20 år sedan startade jag Slöjdmagasinet på Internet som först var en samlingsplats med information om slöjd och som jag förövrigt tilldelades Stockholms läns landstings kulturstipendium för, med en prissumman på 80 000 kr.

Jag vill få nyhetsbrev!

Signa upp Dig på Slöjdmagasinets nyhetsbrev, helt kostnadsfritt!

Var lugn, jag skickar inget skräp eller spam! Du kan avsluta Slöjdmagasinets nyhetsbrev när Du vill! Och Du, kolla regelbundet in Slöjdmagasinets bokblogg!

Vi bryr oss om din integritet

Slöjdmagasinet och våra samarbetspartners behöver ditt godkännande. För att kunna erbjuda en så bra upplevelse som möjligt använder vi och våra partners cookies på denna webbplats. För att kunna analysera användningen av webbplatsen, annonseringen och de sociala medierna.