Slöjdmagasinet blogg

Hägnader och stängsel i kulturlandskapet

Bok: Hägnader och stängsel i kulturlandskapet.

Köp av Slöjdmagasinets samarbetspartners:

Obs! Med reservation för att titeln kan vara tillfälligt slut eller slutsåld!

Historik och arbetsbeskrivning över äldre och modernt hägnadsarbete.

Observera att denna titel har försämrad kvalitet jämfört med originalutgåvan. Människan har i alla tider haft stängsel av olika modeller och funktioner. Från början var avsikten med stängsel att utestänga tamboskapen från den odlade inägan.

Senare har stängslet fått funktionen att bland annat utestänga vilda djur, hålla boskap instängd och fungera som gränsmarkeringar. I boken beskrivs betestekniker och hägnadstyper från förr och nu. Den syftar till att inspirera och ge kunskap till djurhållare, arbetsledare, markägare och kulturmiljövårdare som sysslar med stängselfrågor.

Med detta häfte inleds utgivningen av en liten skriftserie som behandlar den praktiska fornvården. Vi räknar med att många som på olika sätt är engagerade i arbetet med att bevara och vårda kulturminnen i landskapet ska ha nytta av dessa skrifter.

I samband med kurser om vård av det gamla odlingslandskapet och i den dagliga kontakten med markägare, djurhållare, natur- och kulturminnesvårdare har framkommit behovet av en samlad information om hägnader förr och nu. Den som vill fördjupa sig i ämnet får tips i litteraturhänvisningen.

Denna första skrift i serien är författad av JohnEric Gustafsson som har mångårig och beprövad erfarenhet av fornvård från sitt arbete vid Riksantikvarieämbetet. Ett särskilt tack riktas till Anders Råsberg, Jönköping, och Bengt Lundin, Lomma, vilka välvilligt har bidragit med värdefulla synpunkter och ställt eget bildmaterial till förfogande.

Boken ska förhoppningsvis inspirera och ge kunskap till djurhållare, planerare och arbetsledare inom
stat och kommun, vilka i sitt arbete sysslar med stängselfrågor

Kloka ord
Om mig

Mitt namn är AnneSofie Ampén och är mer känd som ”AnneSofie med Slöjdmagasinet”. För över 20 år sedan startade jag Slöjdmagasinet på Internet som först var en samlingsplats med information om slöjd och som jag förövrigt tilldelades Stockholms läns landstings kulturstipendium för, med en prissumman på 80 000 kr.

Jag vill få nyhetsbrev!

Signa upp Dig på Slöjdmagasinets nyhetsbrev, helt kostnadsfritt!

Var lugn, jag skickar inget skräp eller spam! Du kan avsluta Slöjdmagasinets nyhetsbrev när Du vill! Och Du, kolla regelbundet in Slöjdmagasinets bokblogg!

Vi bryr oss om din integritet

Slöjdmagasinet och våra samarbetspartners behöver ditt godkännande. För att kunna erbjuda en så bra upplevelse som möjligt använder vi och våra partners cookies på denna webbplats. För att kunna analysera användningen av webbplatsen, annonseringen och de sociala medierna.