Slöjdmagasinet blogg

TRÄ : Byggnadsmaterial förr och nu

Bok: TRÄ : Byggnadsmaterial förr och nu.

Köp av Slöjdmagasinets samarbetspartners:

Obs! Med reservation för att titeln kan vara tillfälligt slut eller slutsåld!

Erfarenheterna av trä som byggnadsmaterial är goda, flerhundraåriga byggnader finns fortfarande bevarade i gott skick. Denna skrift redovisar synsätt och krav som bör ställas på trä för restaureringsarbeten av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Skriften behandlar furu men är till stora delar giltig även för andra träslag.

Syftet med denna skrift är i första hand att redovisa det synsätt och de allmänna krav som bör ställas på trä som byggnadsmaterial vid restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. skriften behandlar furu men är till stora delar giltig även för andra träslag.

Mellan hanteringen av trä förr och nu finns klara skillnader. Vissa av dessa har att göra med om man lägger tonvikten på trä som naturprodukt eller konstprodukt. Förr var man i stort sett hänvisad till det förstnämnda. I dag finns det emllertid stora tekniska möjligheter att bearbeta och omvandla naturmaterialet.

Trä kan t ex malas sönder till en massa av vilken görs skivor, eller trä kan impregneras. En utveckling har skett i riktning mot vad man kan kalla syntetiskt trä. Kvalitetskraven på trä som byggnadsmaterial ställdes förr på naturprodukten och dennas egenskaper. Ville man t ex ha ett beständigt virke såg man till att detta innehöll mycket kärnved. I dag impregnerar man i stället virket.

Skogs- och sågverkshanteringen hade förr som mål att producera naturträ som hade önskade kvaliteter. I dag
produceras till stor del trä som erhåller vissa av sina kvaliteter för byggnadsändamål genom artificiella ingrepp. Även konstruktionstekniken har utvecklats mot en anpassning till en syntetisk trävara. När kulturhistoriskt värdefulla träbyggnader skall restaureras måste man anpassa sig till traditionell trähantering, eljest förlorar de sitt värde som vittnesbörd om sin tids byggnadskultur. Detta innebär att man måste utgå från en produktion som är inriktad på ett
för ändamålet bra naturträ liksom en konstruktionsteknik som är anpassad till sådant trä.

Den kunskap som vår traditionella träarkitektur vittnar om har också ett vidare intresse. Kanske finns där erfarenheter som kan lösa vissa problem i dagens nybyggnation. En anknytning till äldre trähantering synes också ligga i tiden. Ett tecken på detta är byggnadsstyrelsens rapport nr 158, 1984 05 med konkreta krav på trävara till snickerier.

Kloka ord
Om mig

Mitt namn är AnneSofie Ampén och är mer känd som ”AnneSofie med Slöjdmagasinet”. För över 20 år sedan startade jag Slöjdmagasinet på Internet som först var en samlingsplats med information om slöjd och som jag förövrigt tilldelades Stockholms läns landstings kulturstipendium för, med en prissumman på 80 000 kr.

Jag vill få nyhetsbrev!

Signa upp Dig på Slöjdmagasinets nyhetsbrev, helt kostnadsfritt!

Var lugn, jag skickar inget skräp eller spam! Du kan avsluta Slöjdmagasinets nyhetsbrev när Du vill! Och Du, kolla regelbundet in Slöjdmagasinets bokblogg!

Vi bryr oss om din integritet

Slöjdmagasinet och våra samarbetspartners behöver ditt godkännande. För att kunna erbjuda en så bra upplevelse som möjligt använder vi och våra partners cookies på denna webbplats. För att kunna analysera användningen av webbplatsen, annonseringen och de sociala medierna.